Επιστροφή   www.petame.gr > Συχνές Ερωτήσεις

Κώδικας BB
Ο κώδικας BB είναι ένα σύνολο επιλογών που βασίζεται στη γλώσσα HTML και που πιθανώς έχετε ήδη εξοικιωθεί μαζί της. Σας επιτρέπουν να διαμορφώσετε τα μηνύματά σας με τον ίδιο τρόπο που κάνει και το HTML, αλλά παρέχει μια απλούστερη σύνταξη η οποία δε χαλάει τη διάταξη των σελίδων που εμφανίζετε. Η δυνατότητα χρήσης του κώδικα BB καθορίζεται από πίνακα σε πίνακα μέσω του Διαχειριστή. Καλό θα ήταν λοιπόν, πριν γράψετε ένα νέο μήνυμα, να ελέγξετε τους κανόνες του forum. Ακολουθεί η λίστα με τις επιλογές του κώδικα BB που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη διαμόρφωση των μηνυμάτων σας.
Λίστα κωδικών vB
[b], [i], [u] Έντονα / Πλάγια / Υπογράμμιση
[color] Χρώμα
[size] Μέγεθος
[font] Γραμματοσειρά
[highlight] Επισήμανση
[left], [right], [center] Αριστερά / Δεξιά / Κέντρο
[indent] Εσοχή
[email] Σύνδεσμος Email
[url] Εξωτερικός σύνδεσμος URL
[thread] Σύνδεσμος σε θέμα
[post] Εμφάνιση συνδέσμων
[list] Λίστες Bulleted / Προχωρημένες Λίστες
[img] Εικόνες
[code] Κώδικας
[php] <?PHP
[html] < HTML
[quote] Παράθεση
[noparse] Παύση ανάλυσης κώδικα BB
[attach] Συνημμένο Αρχείο
Incorrect BB Code Usage:
  • [url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
  • [email]myname@domain.com[email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

Έντονα / Πλάγια / Υπογράμμιση
Τα [b], [i] και [u] επιλογές, σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε κείμενο που είναι έντονο, πλάγιο και υπογραμμισμένο.
Χρήση [b]τιμή[/b]
[i]τιμή[/i]
[u]τιμή[/u]
Παράδειγμα χρήσης [b]το κείμενο αυτό είναι έντονο (bold)[/b]
[i]το κείμενο αυτό είναι σε πλάγια γραφή (italic)[/i]
[u]το κείμενο αυτό είναι υπογραμμισμένο[/u]
Παράδειγμα αποτελέσματος το κείμενο αυτό είναι έντονο (bold)
το κείμενο αυτό είναι σε πλάγια γραφή (italic)
το κείμενο αυτό είναι υπογραμμισμένο

Χρώμα
Η ετικέτα [color] σας επιτρέπει να αλλάξετε χρώμα στο κείμενό σας.
Χρήση [color=Επιλογή]τιμή[/color]
Παράδειγμα χρήσης [color=blue]το κείμενο αυτό είναι μπλέ[/color]
Παράδειγμα αποτελέσματος το κείμενο αυτό είναι μπλέ

Μέγεθος
Η επιλογή [size] σας επιτρέπει να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς που χρησιμοποιείτε στο μήνυμα σας.
Χρήση [size=Επιλογή]τιμή[/size]
Παράδειγμα χρήσης [size=+2]το κείμενο αυτό είναι 2 φορές μεγαλύτερο από το κανονικό[/size]
Παράδειγμα αποτελέσματος το κείμενο αυτό είναι 2 φορές μεγαλύτερο από το κανονικό

Γραμματοσειρά
Η επιλογή [font] σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γραμματοσειρά στο κείμενό σας.
Χρήση [font=Επιλογή]τιμή[/font]
Παράδειγμα χρήσης [font=courier]το κείμενο αυτό χρησιμοποιεί τη γραμματοσειρά courier[/font]
Παράδειγμα αποτελέσματος το κείμενο αυτό χρησιμοποιεί τη γραμματοσειρά courier

Επισήμανση
Η επιλογή [highlight] σας επιτρέπει να δίνετε έμφαση στο κείμενό σας.
Χρήση [highlight]τιμή[/highlight]
Παράδειγμα χρήσης [highlight]το κείμενο αυτό έχει επισημανθεί[/highlight]
Παράδειγμα αποτελέσματος το κείμενο αυτό έχει επισημανθεί

Αριστερά / Δεξιά / Κέντρο
Οι επιλογές [left], [rght] and [center] σας επιτρέπουν να κάνετε στοίχιση ή ευθυγράμμιση του κειμένου σας αριστερά, δεξιά και στο κέντρο αντίστοιχα.
Χρήση [left]τιμή[/left]
[center]τιμή[/center]
[right]τιμή[/right]
Παράδειγμα χρήσης [left]το κείμενο αυτό είναι στοιχισμένο στα αριστερά[/left]
[center]το κείμενο αυτό είναι στοιχισμένο στο κέντρο[/center]
[right]το κείμενο αυτό είναι στοιχισμένο στα δεξιά[/right]
Παράδειγμα αποτελέσματος
το κείμενο αυτό είναι στοιχισμένο στα αριστερά
το κείμενο αυτό είναι στοιχισμένο στο κέντρο
το κείμενο αυτό είναι στοιχισμένο στα δεξιά

Εσοχή
Η επιλογή [indent] σας επιτρέπει να τοποθετείτε την έναρξη του κειμένου σας λίγο πιο μέσα από εκεί που εμφανίζεται συνήθως στο παράθυρο του μηνύματος που καταχωρείτε αλλά και στην εμφάνισή του στο τελικό μήνυμα.
Χρήση [indent]τιμή[/indent]
Παράδειγμα χρήσης [indent]το κείμενο αυτό χρησιμοποιεί εσοχή (indented)[/indent]
Παράδειγμα αποτελέσματος
το κείμενο αυτό χρησιμοποιεί εσοχή (indented)

Σύνδεσμος Email
Η επιλογή [email] σας επιτρέπει να συνδέσετε ένα link με μια διεύθυνση email. Μπορείτε να συμπεριλάβετε μια προαιρετική παράμετρο και να ονομάσετε το link σας.
Χρήση [email]τιμή[/email]
[email=Επιλογή]τιμή[/email]
Παράδειγμα χρήσης [email]j.doe@example.com[/email]
[email=j.doe@example.com]Κάντε κλικ εδώ για να μου στείλετε mail[/email]
Παράδειγμα αποτελέσματος j.doe@example.com
Κάντε κλικ εδώ για να μου στείλετε mail

Εξωτερικός σύνδεσμος URL
Η επιλογή [url] μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύνδεσμο URL σε άλλους δικτυακούς τόπους και αρχεία. Μπορούμε να προσθέσουμε και περιγραφή στο σύνδεσμο μας.
Χρήση [url]τιμή[/url]
[url=Επιλογή]τιμή[/url]
Παράδειγμα χρήσης [url]http://www.petame.gr/forumv[/url]
[url=http://www.petame.gr/forumv]www.petame.gr[/url]
Παράδειγμα αποτελέσματος http://www.petame.gr/forumv
www.petame.gr

Σύνδεσμος σε θέμα
Η επιλογή [thread] σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο σε ένα θέμα στο forum δίνοντας απλά τον αριθμό του θέματος. Μπορεί να περιληφθεί και μια περιγραφή στο σύνδεσμο.
Χρήση [thread]αριθμός θέματος[/thread]
[thread=αριθμός θέματος]τιμή[/thread]
Παράδειγμα χρήσης [thread]42918[/thread]
[thread=42918]Πατήστε εδώ![/thread]
(Note: The threadid/postid is just an example and may not link to a valid thread/post.)
Παράδειγμα αποτελέσματος http://www.petame.gr/forumv/showthread.php?t=42918
Πατήστε εδώ!

Εμφάνιση συνδέσμων
H επιλογή [post] σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο με ένα μήνυμα στο forum δίνοντας την ταυτότητα του μηνύματος. Μπορείτε να προσθέσετε και μια μικρή περιγραφή στο σύνδεσμο σας.
Χρήση [post]ταυτότητα μηνύματος[/post]
[post=ταυτότητα μηνύματος]τιμή[/post]
Παράδειγμα χρήσης [post]269302[/post]
[post=269302]Πατήστε εδώ![/post]
(Note: The threadid/postid is just an example and may not link to a valid thread/post.)
Παράδειγμα αποτελέσματος http://www.petame.gr/forumv/showthread.php?p=269302#post269302
Πατήστε εδώ!

Λίστες Bulleted
Η επιλογή [list] σας επιτρέπει να δημιουργείτε απλές ή λίστες με τελείες μπροστά από κάθε σειρά κειμένου χωρίς να έχετε ορίσει επιλογή. Μέσα στο κείμενο κάθε ετικέτα καταδεικνύεται με την ετικέτα [*].
Χρήση [list]τιμή[/list]
Παράδειγμα χρήσης [list]
[*]Τύπος Λίστας 1
[*]Τύπος Λίστας 2
[/list]
Παράδειγμα αποτελέσματος
  • Τύπος Λίστας 1
  • Τύπος Λίστας 2

Προχωρημένες Λίστες
Η επιλογή [list] σας επιτρέπει να δημιουργήσετε λίστες με αρίθμηση. Με την κατάλληλη εντολή μπορούμε να διαλέξουμε τι εμφανίζεται στην αρχή της γραμμής της λίστας. Με την εντολή 1 έχουμε αριθμητικό πρόθεμα ή την εντολή A για να έχουμε αλφαβητικό πρόθεμα με κεφαλαία γράμματα ή a για να έχουμε αλφαβητικό πρόθεμα με πεζά γράμματα ή I για να έχουμε Ρωμαϊκό αριθμητικό πρόθεμα με κεφαλαία γράμματα ή i για να έχουμε Ρωμαϊκό αριθμητικό πρόθεμα με πεζά γράμματα.
Χρήση [list=Επιλογή]τιμή[/list]
Παράδειγμα χρήσης [list=1]
[*]Τύπος Λίστας 1
[*]Τύπος Λίστας 2
[/list]

[list=a]
[*]Τύπος Λίστας 1
[*]Τύπος Λίστας 2
[/list]
Παράδειγμα αποτελέσματος
  1. Τύπος Λίστας 1
  2. Τύπος Λίστας 2
  1. Τύπος Λίστας 1
  2. Τύπος Λίστας 2

Εικόνες
Η επιλογή [img] σας επιτρέπει να προσθέτετε εικόνα μέσα στα μηνύματά σας. Αν θέλετε, μπορείτε να τη συνδυάσετε με την επιλογή [url] για να προσθέσετε links στις εικόνες που προσθέσατε.
Χρήση [img]τιμή[/img]
Παράδειγμα χρήσης [img]http://www.petame.gr/forumv/images/styles/blackyellow/statusicon/forum_new.gif[/img] (Χωρίς σύνδεσμο)

[url=http://www.example.com] [img]http://www.petame.gr/forumv/images/styles/blackyellow/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] (Σύνδεσμος)
Παράδειγμα αποτελέσματος (Χωρίς σύνδεσμο)

(Σύνδεσμος)

Κώδικας
Η επιλογή [code] αλλάζει το κείμενο σας σε σταθερού πλάτους χαρακτήρες (monospace) και διατηρεί όλα τα κενά.
Χρήση [code]τιμή[/code]
Παράδειγμα χρήσης [code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
Παράδειγμα αποτελέσματος
Κώδικας:
<script type="text/javascript">
<!--
	alert("Hello world!");
//-->
</script>

<?PHP
Η επιλογή [php] λειτουργεί όπως η επιλογή [code], αλλά προσθέτει χρωματική σήμανση για κώδικα PHP. Αν και σχεδιασμένο για την PHP, ίσως να δουλέψει σωστά και με άλλες γλώσσες προγραμματισμού όπως η C.
Χρήση [php]τιμή[/php]
Παράδειγμα χρήσης [php]
$myvar = 'Hello World!';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo $myvar . "\n";
}
[/php]
Παράδειγμα αποτελέσματος
<?PHP:
$myvar 'Hello World!';
for (
$i 0$i 10$i++)
{
    echo 
$myvar "\n";


< HTML
Η επιλογή [html] σας παρέχει τη δυνατότητα να επισημάνετε τη σύνταξη του κώδικα σε μορφή HTML.
Χρήση [html]τιμή[/html]
Παράδειγμα χρήσης [html]
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
[/html]
Παράδειγμα αποτελέσματος
< HTML:
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>

Παράθεση
Η επιλογή [quote] σας επιτρέπει να προσθέσετε το κείμενο κάποιου άλλου χρήστη σε παράθεση.
Χρήση [quote]Παράθεση[/quote]
[quote=Όνομα χρήστη]τιμή[/quote]
Παράδειγμα χρήσης [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe;88168]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
Παράδειγμα αποτελέσματος
Παράθεση:
Lorem ipsum dolor sit amet
Παράθεση:
Αρχικό μήνυμα από John Doe
Lorem ipsum dolor sit amet
Παράθεση:
Αρχικό μήνυμα από John Doe Εμφάνιση μηνυμάτων
Lorem ipsum dolor sit amet

Παύση ανάλυσης κώδικα BB
The [noparse] tag allows you to stop the parsing of BB code.
Χρήση [noparse][b]τιμή[/b][/noparse]
Παράδειγμα χρήσης [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
Παράδειγμα αποτελέσματος [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]

Συνημμένο Αρχείο
Η επιλογή [Επισύναψη] σας επιτρέπει να εμφανίσετε συνημμένα (φωτογραφίες π.χ.) στο τέλος του μήνυματός σας. Θα εμφανίζονται μόνο τα συνημμένα τα οποία σχετίζονται με το μήνυμα που εντάχθηκαν
Χρήση [attach]attachmentid[/attach]
Παράδειγμα χρήσης [attach]12345[/attach]
Παράδειγμα αποτελέσματος


Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 07:24.

Design By: MinerSkinz.com
Υποστηρίζεται από : vBulletin Version: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Τεχνική Υποστήριξη: Αντώνης Δαμοράκης - Ελληνική Mετάφραση: Γιάννης Ζαφείρης
Απαγορεύεται η αντιγραφή/αναδημοσίευση υλικού με κάθε τρόπο, πέρα από τα όρια του www.petame.gr χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη