www.petame.gr

www.petame.gr (http://www.petame.gr/forumv/index.php)
-   Πωλείται (http://www.petame.gr/forumv/forumdisplay.php?f=41)
-   -   Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις Καταχώρισης Αγγελιών (http://www.petame.gr/forumv/showthread.php?t=1647)

Γιάννης Ζαφείρης 31-08-08 13:18

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις Καταχώρισης Αγγελιών
 
Σας ενημερώνουμε ότι οι αγγελίες σας, είτε αφορούν πώληση, είτε αφορούν αγορά, ζήτηση ή προσφορά, διέπονται από τους Γενικούς Όρους Χρήσης του δικτυακού τόπου του www.petame.gr ως προς το περιεχόμενο των αγγελιών, τη δεοντολογία των χρηστών, τη χρήση των προσωπικών στοιχείων, τα πνευματικά δικαιώματα κλπ, αλλά και από ειδικότερους όρους, που σχετίζονται με την υπηρεσία των Αγγελιών. Η χρήση της υπηρεσίας των αγγελιών συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων αυτών.

Ειδικότεροι Όροι:

� Η υπηρεσία των αγγελιών παρέχεται στα μέλη του www.petame.gr δωρεάν.

� Το www.petame.gr δε μεσολαβεί ούτε συμμετέχει σε οποιαδήποτε συναλλαγή, που ενδέχεται να ακολουθήσει. Η χρήση της Υπηρεσίας γίνεται με ευθύνη των χρηστών.
Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως πρόταση προς πώληση, αγορά, ή παρακίνηση για οποιαδήποτε άλλη επενδυτική απόφαση εκ μέρους του www.petame.gr

Οι χρήστες της Υπηρεσίας Αγγελιών του www.petame.gr φέρουν την ευθύνη και την υποχρέωση να δηλώνουν πλήρη και αληθή στοιχεία και να καταχωρούν αγγελίες για το περιεχόμενο των οποίων έχουν νόμιμο δικαίωμα χρήσης και διάθεσης.

Οι χρήστες υποχρεούται να μη χρησιμοποιούν καταχρηστικά την Υπηρεσία των Αγγελιών ή με τρόπο που είναι παράνομος, ούτε να συνδράμουν ή να επιτρέπουν σε τρίτους να προβούν σε παρόμοιες ενέργειες. Παράνομη και καταχρηστική μεταξύ άλλων θεωρείται κάθε δραστηριότητα που συνιστά παράβαση οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου, κανονισμού, άδειας ή εγκυκλίου.
Δεν επιτρέπεται στους χρήστες να δημοσιεύουν αγγελίες, το περιεχόμενο των οποίων είναι ψευδές, ανακριβές, απατηλό, παραπλανητικό, παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, βίαιο, χυδαίο, πορνογραφικό, φυλετικό - ρατσιστικό, προκαλεί βλάβες στους ανηλίκους, παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, προκαλεί βλάβες στο www.petame.gr

� Το www.petame.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των αγγελιών, όπως επίσης δεν ευθύνεται για την ορθότητα, ακρίβεια, πληρότητα των δηλωθέντων στοιχείων, καθώς είναι τεχνικά αδύνατον να ελεγχθούν. Αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο εκάστης αγγελίας, για το περιεχόμενο τυχόν δικτυακών τόπων τρίτων, στους οποίους παραπέμπει το περιεχόμενο της αγγελίας (μέσω συνδέσμων - links) καθώς και για την εξασφάλιση κάθε αναγκαίας άδειας, που θα αφορά τα παντός είδους δικαιώματα (ενδεικτικά αναφέρονται: πνευματικά � εκμετάλλευσης κλπ) επί του συνόλου του περιεχομένου μιας αγγελίας (κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά κλπ), είναι ο χρήστης, που την καταχώρισε και το www.petame.gr ουδεμία ευθύνη υπέχει σχετικά με τα ανωτέρω.

� Ο χρήστης που ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο μιας αγγελίας έχει την αποκλειστική ευθύνη να εξακριβώσει αν τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτή ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή όχι. To www.petame.gr δε θα προβαίνει σε δημοσίευση / ανάρτηση αγγελιών ή/και θα διαγράφει / καταργεί χωρίς προειδοποίηση αγγελίες το περιεχόμενο των οποίων αντίκειται στους όρους του παρόντος

� Η Υπηρεσία των Αγγελιών προσφέρεται στους χρήστες του www.petame.gr χωρίς κανενός είδους εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη για το διάστημα που θα είναι διαθέσιμη.
Το www.petame.gr μπορεί, όποτε το κρίνει σκόπιμο, να επιφέρει τροποποιήσεις στην παρεχόμενη υπηρεσία, να προσθέσει, αφαιρέσει μέρος ή το σύνολο της προσφερόμενης υπηρεσίας, χωρίς καμία προειδοποίηση ή υποχρέωση αποζημίωσης των χρηστών.

� Κατά την εγγραφή στο www.petame.gr ο χρήστης αποκτά ένα όνομα χρήστη (username) και έναν κωδικό πρόσβασης (password) για αυστηρά προσωπική χρήση.
Ο χρήστης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη, ώστε οι ανωτέρω κωδικοί να χρησιμοποιούνται μόνον από τον ίδιο και μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος και τους γενικούς κανονισμούς του forum. Σε περίπτωση, που ο χρήστης αντιληφθεί, ότι γίνεται μη εξουσιοδοτημένη χρήση των προσωπικών κωδικών του, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει άμεσα τη Διαχείριση του www.petame.gr (εγγράφως ή με την αποστολή e-mail), προκειμένου οι συγκεκριμένοι κωδικοί να απενεργοποιηθούν.
Το www.petame.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στους χρήστες/μέλη της Υπηρεσίας και οποιονδήποτε τρίτο εφόσον δεν είχε ενημερωθεί προηγουμένως όπως προαναφέρθηκε.

� Όπως ακριβώς ισχύει σε όλες τις κατηγορίες του forum του www.petame.gr, έτσι και εδώ, απαγορεύονται:

1) Η χρήση Λατινικών Χαρακτήρων για την Ελληνική Γλώσσα.
2) Οι επαναλήψεις μηνυμάτων που έχουν ήδη καταχωρηθεί, με ή χωρίς τη χρήση της παράθεσης
3) Μηνύματα γραμμένα εξ' ολοκλήρου από κεφαλαίους χαρακτήρες. Οι κεφαλαίοι χαρακτήρες δεν επιτρέπονται ούτε στους τίτλους των μηνυμάτων

Επιπλέον:
  • Απαγορεύεται στην κατηγορία των αγγελιών, κάθε συζήτηση μεταξύ των μελών (ενδιαφερομένων και πωλητών)
  • Συζητήσεις, απορίες, ερωτήματα κλπ θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο με προσωπικά μηνύματα.
  • Απαγορεύονται επαναλήψεις αγγελιών, παραθέσεις και επαναπροσδιορισμοί τιμών. Οι Αγγελίες θα κλειδώνονται από τους συντονιστές του forum.
Αγγελίες χρηστών που δε συμμορφώνονται με τους παρόντες όρους, θα διαγράφονται δίχως προειδοποίηση ενώ οι χρήστες θα αποκλείονται αρχικά για μία εβδομάδα, δευτερευόντως για ένα μήνα και τέλος με οριστική διαγραφή από το χώρο..


Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 16:47.

Υποστηρίζεται από : vBulletin Version: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Τεχνική Υποστήριξη: Αντώνης Δαμοράκης - Ελληνική Mετάφραση: Γιάννης Ζαφείρης
Απαγορεύεται η αντιγραφή/αναδημοσίευση υλικού με κάθε τρόπο, πέρα από τα όρια του www.petame.gr χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη