Εμφάνιση ενός μόνο μηνύματος
Νέα Μηνύματα 23-06-14   #17
EAA
Προχωρημένο μέλος του Petame
 
Το avatar του χρήστη EAA
 
Ημερομηνία εγγραφής: 14-09-2013
Μηνύματα: 55
Επίπεδο φήμης: 261369 EAA Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη EAA Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη EAA Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη EAA Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη EAA Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη EAA Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη EAA Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη EAA Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη EAA Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη EAA Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη EAA Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη
Προεπιλογή Απάντηση: Ελληνικη Αθλητικη Αεροπορια ΕΑΑ

Στις 29/6/14 η Ελληνική Αθλητική Αεροπορία θα φιλοξενίσει στις εγκαταστάσεις της στο Καστρο Βοιωτίας τον περιφερειακό αγώνα Τ/Κ ανεμοπτέρων F5J Fai,υπο την διοργάνωση της Αερολέσχης Φθιώτιδας. Αναμένωνται συμμετοχές απο όλη την Ελλάδα με μεγάλη προσέλευση αθλητών και επισκεπτών. Σας παραθέτουμε τα σχετικά ενημερωτικά δελτία,καθώς και τα link απο τις σχετικές αναρτήσεις στα forum..

http://www.aeromodelistis.com/smfgr/...?topic=18400.0

http://www.aeromodelling.gr/ForumS/i...?topic=40356.0

Αερολέσχη Φθιώτιδος
Περιφερειακός αγώνας F5J
1ο Ενημερωτικό Δελτίο

Λαμία, 23 Μαΐου 2014

Η Αερολέσχη Φθιώτιδος, με την έγκριση της ΕΛ.Α.Ο., αναλαμβάνει να διοργανώσει τον πρώτο περιφερειακό
αγώνα για την κατηγορία FAI F5J στην Ελλάδα.

Ο αγώνας προσμετρά στην ετήσια αξιολόγηση των σωματείων.
Ύστερα από τα παραπάνω, προσκαλούνται όλα τα σωματεία-μέλη της ΕΛ.Α.Ο., με ενασχόληση στο
αεράθλημα του Αερομοντελισμού, να λάβουν μέρος στον αγώνα, που θα διεξαχθεί στο Κάστρο Βοιωτίας
στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αθλητικής Αεροπορίας την Κυριακή 29 Ιουνίου 2014
Τα σωματεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος με αθλητές τους, στον εν λόγω αγώνα, καλούνται να στείλουν
συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο στον οργανωτή το αργότερο έως την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014 και ώρα
17.00
Δηλώσεις συμμετοχής πέραν της παραπάνω προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Οργανωτής είναι η Αερολέσχη Φθιώτιδος. Την εποπτεία της διοργάνωσης έχει η Επιτροπή Αερομοντελισμού
της ΕΛ.Α.Ο.

ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΝΑ
Περιφερειακός Αγώνας Αερομοντελισμού κατηγορίας F5J FAI. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των
αθλητών που είναι δυνατόν να δηλώσει το κάθε σωματείο. Θα διεξαχθούν κατΆ ελάχιστον 5 βαθμολογούμενοι
γύροι πτήσεων. Για να διεξαχθεί ο αγώνας θα πρέπει στον τεχνικό έλεγχο που προηγείται, να έχουν περάσει με
επιτυχία τουλάχιστον 5 αθλητές και να έχουν δηλώσει συμμετοχή 2 τουλάχιστον σωματεία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ Κυριακή 29 Ιουνίου

 Τεχνικός Έλεγχος ώρα 09:30 πμ
 Έναρξη Πτήσεων Αγώνα 10.00 πμ

Δεν θα γίνονται πτήσεις αγώνων πέραν της 18:00μμ. Τελικά αποτελέσματα θα θεωρούνται έγκυρα εφόσον
ολοκληρωθούν τουλάχιστον 4 γύροι. Το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι δυνατόν να τροποποιηθεί, ως προς τον
χρόνο έναρξης, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών. Αθλητής συμπεριλαμβάνεται στην κατάταξη και
προσμετρά η συμμετοχή του στην ετήσια αξιολόγηση το σωματείου, μόνο εφόσον ολοκληρώσει τουλάχιστον
μια προσπάθεια πτήσης όπως ορίζεται από τον κανονισμό.

ΑΘΛΗΤΕΣ

Κάθε αθλητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο αθλητικό μητρώο της ΕΛΑΟ. Κάθε σωματείο έκτος από
τους αθλητές, οφείλει να δηλώσει και τον αρχηγό της ομάδας. Αρχηγός Ομάδας είναι δυνατόν να είναι και
αθλητής που συμμετέχει στους αγώνες. Για να γίνει επίσης δεκτή η δήλωση συμμετοχής, το σωματείο θα
πρέπει μην έχει οικονομικές εκκρεμότητες με την ΕΛΑΟ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες αγωνιστικούς κανονισμούς της κατηγορίας F5J FAI.
Οι τρέχοντες κανονισμοί υπάρχουν στην επίσημη ιστοσελίδα της FAI καθώς και της ΕΛΑΟ. Σε περίπτωση
διαφοράς νοήματος μεταξύ του πρωτότυπου και του μεταφρασμένου κειμένου, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο
της FAI.

ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ – ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο αλυτάρχης του αγώνα καθώς και τα προβλεπόμενα μέλη της Ελλανοδίκου Επιτροπής θα οριστούν με
πρόταση του σωματείου προς την Επιτροπή Αερομοντελισμού και έγκριση του ΔΣ της ΕΛΑΟ.

ΕΠΑΘΛΑ

Θα απονεμηθούν κύπελλα στους τρεις πρώτους νικητές, και αναμνηστικά διπλώματα σε όλους τους
συμμετέχοντες. Η τελετή απονομής θα γίνει μετά το τέλος της διεξαγωγής των αγώνων με μέριμνα της
Αερολέσχης Φθιώτιδος.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ

Επιτρέπεται η χρήση των παρακάτω περιοχών συχνοτήτων :
34.995 έως 35.225 Mhz
40.665 έως 40.695 ΜΗz και
2.4 GHz.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Είναι δυνατόν να υποβληθεί ένσταση συμφώνα με τους αγωνιστικούς κανονισμούς της FAI, Τμήμα 4b,
παράγραφος B.18. Η ένσταση για να συζητηθεί από την Ελλανόδικο επιτροπή πρέπει να συνοδεύεται
υποχρεωτικά από το πόσο που προβλέπεται από τους Διεθνείς Κανονισμούς (35,00¤), το όποιο θα
επιστραφεί στο σωματείο, σε περίπτωση που η ένσταση του γίνει δεκτή. Ένσταση είναι δυνατόν να υποβληθεί
μόνο από τον αρχηγό της ομάδας συμμετέχοντος σωματείου. Το σωματείο θεωρείται ότι μετέχει των αγώνων
εφόσον αθλητής του, καταρχάς δηλώσει συμμετοχή και παρουσιαστεί στον τεχνικό έλεγχο. Στην ένσταση θα
πρέπει να αναγράφεται το άρθρο του κανονισμού το όποιο παραβιάστηκε.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Όλοι οι αθλητές που θα λάβουν μέρος στους αγώνες πρέπει να είναι ασφαλισμένοι για αστική ευθύνη έναντι
τρίτων είτε στην ασφάλεια που προσφέρει η ΕΛΑΟ η σε οποιαδήποτε άλλη ασφαλιστική εταιρεία. Στην
τελευταία περίπτωση μαζί με την δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθεί υποχρεωτικά και αντίγραφο του
αντίστοιχου ασφαλιστηρίου συμβολαίου που να φαίνονται τόσο οι όροι όσο και η συμμετοχή του
συμμετέχοντος στο συμβόλαιο αυτό. Οι όροι θα πρέπει να είναι ισοδύναμοι σε όλο το εύρος κάλυψης με το
συμβόλαιο της ΕΛΑΟ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι δηλώσεις συμμετοχής να σταλούν στο email gskargiotis@embit.gr στο οποίο θα αναγράφεται ως θέμα
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΓΩΝΑ F5J και θα περιλαμβάνει το έντυπο συμμετοχής.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των συμμετοχών, θα αναρτηθεί ο τελικός κατάλογος των
δηλωθέντων συμμετοχών, ενώ τα προσωρινά αποτελέσματα των αγώνων την επομένη ήμερα.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Εφόσον η πρόβλεψη των καιρικών φαινομένων είναι δυσμενής για την ημέρα της διεξαγωγής του αγώνα, , η
αναβολή του αγώνα θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 27-6-2014.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπεύθυνοι επικοινωνίας από πλευράς αερολέσχης Φθιώτιδος

1. Σκαργιωτης Γιώργος στο gskargiοtιs@embit.gr για τις δηλώσεις συμμετοχής
2. Νίκος Λιακος στο nliakos@gmail.com για τεχνικά θέματα.

Για την Αερολέσχη Φθιώτιδος,

Γιώργος Σκαργιώτης
Υπεύθυνος αγώνων
__________________
Ελληνικη Αθλητικη Αεροπορια
Ο χρήστης EAA δεν είναι συνδεδεμένος IP   Απάντηση με παράθεση