Επιστροφή   www.petame.gr > ΣΥΛΛΟΓΟΙ & ΑΕΡΟΛΕΣΧΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ - ΜΟΝΤΕΛΟΔΡΟΜΙΑ > Πεδία Πτήσεων - Μοντελοδρόμια/flight fields

Εμφάνιση της ψηφοφορίας: Η άποψή μου για τους νέους υπό έγκριση κανονισμούς είναι:
Ότι συμφωνώ απόλυτα ως έχουν 8 16,33%
Ότι με προβληματίζουν 4 8,16%
Ότι πρέπει να τους προτείνουν οι ίδιοι οι μοντελιστές 20 40,82%
Ότι διαφωνώ απόλυτα μαζί τους 17 34,69%
Ψήφισαν: 49. Δεν έχετε δικαίωμα ψήφου

Απάντηση στο θέμα
Εργαλεία Θεμάτων Αξιολόγηση: Αξιολόγηση θέματος: 1 Ψήφοι, 4,00 κατά μέσο όρο. Τρόποι εμφάνισης
Νέα Μηνύματα 02-10-09   #1
mastoras
Επισκέπτης
 
Μηνύματα: n/a
Προεπιλογή Κανονισμός πτήσεων Αερομοντέλων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
------------------------------------------------


ΑΠΟΦΑΣΗ

Κανονισμός πτήσεων Αερομοντέλων μάζας μικρότερης των 25 χιλιόγραμμων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:


1.Tις διατάξεις του Ν.1815/88 “Κώδικας Αεροπορικού Δικαίου”
2.Tις διατάξεις του Ν.Δ 1127/72 “Περί Ιδιωτικής Αεροπορίας”
3.Τον με αριθ.ΥΠΑ/Ε1/Γ/32263/4478/14-9-73 Κανονισμό Τεχνικής Εκμετάλλευσης
Ελληνικών Ιδιωτικών Αεροσκαφών
4.Την υπ’ αριθ. Δ13/31915/1314/12-8-1998 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Παράρτημα 2 (ΑΝΝΕΧ 2), της Σύμβασης του Σικάγου ‘‘Κανόνες Αέρος’’ όπως ισχύει.
5.Το Ν.Δ. 714 /70 ‘‘Περί ιδρύσεως Διεύθυνσης Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων’’ όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1340/83.
6.Το Β.Δ. 636/72 ‘‘Περί Πτυχίων και Αδειών Πολιτικής Αεροπορίας’’ όπως ισχύει.
7.Το Π.Δ. 56/89 ‘‘Οργανισμός Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών’’.
8.Την υπ’ αριθ. 17225/655/3-4-2006 κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Μεταφορών και Επικοινωνιών ‘‘Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ).’’
9.Τον Αθλητικό Ν. 2725/99 όπως ισχύει.
10.Το γενικό τμήμα Κανονισμών Αερομοντελισμού της Διεθνούς Αεροναυτικής Ομοσπονδίας (F.A.I.).
11.To άρθρο 13 του Ν. 3082/02, που τροποποιεί το άρθρο 24 του Ν.Δ. 714/72 και επιτρέπει την έκδοση κανονισμών στο Διοικητή της ΥΠΑ.
12.Την ανάγκη έκδοσης κανονισμού, που θα ρυθμίζει τις πτήσεις των αερομοντέλων και τις υποχρεώσεις των χειριστών αυτών.
13.Το γεγονός ότι με απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Κράτους, αποφασίζουμε:ΑΡΘΡΟ 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΙΣΜΟΙ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
1.«Αερομοντέλο» ή «μοντέλο αεροσκάφους» (Model Aircraft) είναι μία ιπτάμενη συσκευή περιορισμένων διαστάσεων, που φέρει ή όχι προωθητικό σύστημα, που δεν έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει άνθρωπο, και το οποίο χρησιμοποιείται για αεραθλητισμό ή ψυχαγωγία. Τα αερομοντέλα μπορεί να έχουν τη μορφή αεροπλάνου, ελικόπτερου, αλεξίπτωτου, υδροπλάνου, αμφίβιου, αερόστατου, αερόπλοιου, ή άλλης μορφής. Μπορεί να είναι ελεύθερης πτήσης, κυκλικής πτήσης ή τηλεχειριζόμενα.
2.«Μη επανδρωμένο αεροναυτικό όχημα» (UAV - unmanned aeronautical vehicle) είναι μία ιπτάμενη συσκευή που δεν μεταφέρει άνθρωπο, και το οποίο έχει αναπτυχθεί και χρησιμοποιείται για επιστημονικούς ή ερευνητικούς ή στρατιωτικούς σκοπούς. Τα UAV δεν θεωρούνται αερομοντέλα, και τα αερομοντέλα δεν θεωρούνται UAV.
3.Μοντελοδρόμιο καλείται ο χώρος πτήσεων αερομοντέλων που η λειτουργία του ελέγχεται από σωματειακό, ιδιωτικό, ή άλλο νομικό πρόσωπο. Ο χώρος αυτός μπορεί να είναι ιδιωτικός, δημοτικός ή κρατικός. Μοντελοδρόμιο θεωρείται και κάθε αεροδρόμιο, κατά την διάρκεια που με ειδική άδεια επιτρέπονται σαυτό, οι πτήσεις αερομοντέλων.
4.Ο παρών κανονισμός διαλαμβάνει δύο κατηγορίες αερομοντέλων αναλόγως μεγέθους.
Κατηγορία Α. Περιλαμβάνει τα αερομοντέλα με συνολική μάζα απογείωσης μικρότερη ή ίση των 7 χιλιόγραμμων.
Κατηγορία Β. Περιλαμβάνει τα αερομοντέλα με συνολική μάζα απογείωσης μεγαλύτερη από 7 και μικρότερη ή ίση των 25 χιλιογράμμων, με τις εξής πρόσθετες προδιαγραφές:
·Μέγιστη επιφάνεια όλων των πτερύγων: 500 τετραγωνικές παλάμες
·Μέγιστη φόρτιση πτερύγων: 250 γραμμάρια ανά τετραγωνική παλάμη.
·Μέγιστος κυβισμός εμβολοφόρου κινητήρα (-ων): 250 κυβικά εκατοστά.
·Μέγιστη τάση ηλεκτρικής πηγής εν ηρεμία: 72 V (Βολτς)
·Μέγιστη συνολική ώση κινητήρα (-ων) αντίδρασης (τουρμπίνα): 250 Νewtons (25 χιλιόγραμμα)


5.Από τον παρόντα κανονισμό εξαιρούνται:
α) αερομοντέλα με συνολική μάζα μεγαλύτερη από 25 κιλά, για τα οποία απαιτείται, ειδική και κατά περίπτωση, αδειοδότηση, από την ΥΠΑ.
β) αερομοντέλα ικανά να ίπτανται εντός στεγασμένων χώρων με μέγιστη συνολική μάζα έως 350 γραμμάρια.
γ) τα μοντέλα κυκλικής πτήσης γενικώς από τις διατάξεις που αναφέρονται στις αποστάσεις ασφαλείας για τα τηλεχειριζόμενα αερομοντέλα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΥΘΥΝΗ

6.Η πλήρης κατά τον νόμο ευθύνη για την εκμετάλλευση των αερομοντέλων θα βαρύνει τον χειριστή, ιδιοκτήτη και εκμεταλλευόμενο. Ειδικά υπεύθυνοι για την σωστή και έγκαιρη συντήρηση του υλικού είναι ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του μοντέλου. Ειδικά υπεύθυνος για τον τρόπο της πτήσης είναι ο χειριστής.
7.Οι ανωτέρω, υποχρεούνται να λαμβάνουν – ο καθένας στο πεδίο της ευθύνης του - κάθε μέριμνα για να τηρηθούν οι όροι του παρόντος κανονισμού και να αποφύγουν σε κάθε περίπτωση να θέσουν σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες κατά τις πτήσεις.
8.Απαγορεύεται η πτήση αερομοντέλου παρουσία θεατών αν προηγουμένως αυτό δεν έχει δοκιμασθεί επαρκώς και κριθεί ασφαλές, από τον χειριστή και τον ιδιοκτήτη του.
9.Οι ιδιότητες του «χειριστή», «ιδιοκτήτη» και «εκμεταλλευόμενου» μπορεί να συναντώνται συσσωρευτικά σε δύο ή ένα άτομο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΧΩΡΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
10.Οι πτήσεις αερομοντέλων της κατηγορίας Α΄ και Β΄ θα είναι περιορισμένες στον εναέριο χώρο που προσφέρεται για τον σκοπό αυτό και σε απόσταση ασφαλείας 50 μέτρων από ανθρώπους (συμπεριλαμβανομένων των θεατών της ίδιας της πτήσης), ζώα, οχήματα, εγκαταστάσεις κλπ., εξαιρουμένων του χειριστή, των συνεργατών του, κριτών ή χρονομετρών και οχημάτων ή άλλων βοηθητικών συσκευών, που εξυπηρετούν την πτήση. Οι απογειώσεις και προσγειώσεις θα εκτελούνται σε χώρους ελεύθερους εμποδίων.
11.Ο εναέριος χώρος πτήσεων πρέπει να περιορίζεται σε τέτοια απόσταση, ώστε να μη δημιουργεί ηχορύπανση σε χώρους όπου η ησυχία είναι απαραίτητη (υπαίθριες συναθροίσεις ατόμων, εκκλησίες, νοσοκομεία, σχολεία κλπ).
12.Δεν επιτρέπονται πτήσεις αερομοντέλων σε απαγορευμένες, περιορισμένες, επικίνδυνες και δεσμευμένες περιοχές όπως αυτές αναφέρονται στις πάσης φύσεως αεροναυτικές εκδόσεις της ΥΠΑ.
13.Δεν επιτρέπονται πτήσεις αερομοντέλων σε ύψος μεγαλύτερο από τα 400 πόδια από την επιφάνεια του εδάφους.
14.Δεν επιτρέπονται πτήσεις αερομοντέλων εντός ελεγχόμενου εναερίου χώρου εκτός αν υπάρχει ειδική άδεια από την αρμοδία υπηρεσία.
15.Για πτήσεις αερομοντέλων εντός πολιτικών ή δημοτικών ή ιδιωτικών αεροδρομίων απαιτείται ειδική άδεια από την ΥΠΑ ή τον φορέα που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο.
16.Για πτήσεις επάνω, πλησίον ή εντός στρατιωτικών αεροδρομίων και λοιπών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης φωτογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις αυτών απαιτείται άδεια της μονάδας.
17.Απαγορεύονται πτήσεις πάνω από κατοικημένες περιοχές, εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, και αρχαιολογικούς χώρους, χωρίς την άδεια της αρμόδιας αρχής.
18.Πρέπει να λαμβάνεται εκτενής μέριμνα ώστε κάθε πρόσθετο φορτίο ή συσκευή που πιθανόν να φέρει το μοντέλο να είναι σταθερά προσαρτημένη σ’ αυτό και να μην επηρεάζει την πτητική του ικανότητα. Απαγορεύεται η απόρριψη οποιουδήποτε αντικειμένου ή υλικού κατά την διάρκεια της πτήσης, που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημία. Εξαιρούνται ρίψεις προεπιλεγμένων αντικειμένων από διαγωνιζόμενα προς τούτο αερομοντέλα που καλύπτουν την προαναφερθείσα απαίτηση.
19.Δεν επιτρέπονται οργανωμένες ή μη, πτήσεις τηλεχειριζόμενων αερομοντέλων από οιονδήποτε, πλησιέστερα των 3 χιλιομέτρων από μοντελοδρόμιο.
20.Δεν επιτρέπεται η χρήση μεταλλικής έλικας ή ρότορα.
21.Ως αέριο πλήρωσης των αερόπλοιων επιτρέπεται μόνο το Ηλιον.
22.Ειδικά τα αερόπλοια που πετούν εντός εσωτερικού χώρου δεν μπορούν να φέρουν άλλο τύπο κινητήριας μηχανής πλην ηλεκτρικών μοτέρ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
23.Όλες οι πτήσεις πρέπει να είναι ασφαλισμένες για υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες προς τρίτους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

24. Εφ’ όσον το αερομοντέλο φέρει σύστημα τηλεχειρισμού, αυτό πρέπει να είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί από την αρμόδια αρχή του κράτους, και να εκπέμπει σε μία ή περισσότερες ραδιο-συχνότητες από αυτές που έχουν εκχωρηθεί για τον σκοπό αυτό, από τις αρμόδιες αρχές του κράτους.
25.Ο χειριστής πρέπει με δική του ευθύνη να έχει την απαραίτητη εκπαίδευση και πείρα στον χειρισμό του συγκεκριμένου σε κάθε περίπτωση αερομοντέλου, να έχει την ελάχιστη απαραίτητη φυσική κατάσταση για τον χειρισμό του, και σίγουρα να μην ενεργεί υπό την επήρεια αλκοόλ η άλλων ναρκωτικών η φαρμακευτικών ουσιών που μπορούν να αλλοιώσουν την κρίση και αντίδραση του.
26.Ο χειριστής πρέπει να διατηρεί οπτική επαφή με το μοντέλο σε όλη της διάρκεια της πτήσης και να βασίζεται σ’ αυτή για τους απαραίτητους χειρισμούς οδήγησής του.
27.Σε περίπτωση πτήσεων σε ανοικτούς χώρους ο χειριστής πρέπει να διακόπτει άμεσα τις πτήσεις σε περίπτωση που οι μετεωρολογικές συνθήκες γίνουν ακατάλληλες για το συγκεκριμένο αερομοντέλο.
28.Τα μοντέλα της κατηγορίας Β’ πρέπει να έχουν προκαθορισμένο τρόπο διακοπής της λειτουργίας του κινητήρα (ή των κινητήρων αντίστοιχα) που θα ενεργοποιείται σε κάθε περίπτωση ανάγκης, αυτόματα ή από τον χειριστή, προκειμένου να αποφευχθεί ατύχημα ή ζημία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
29.Αεροεφαρμογές (aerial works) με χρήση αερομοντέλων επιτρέπεται για αερομοντέλα κατηγορίας Α’ χωρίς ειδική αδειοδότηση από την ΥΠΑ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού ενώ για τα αερομοντέλα της κατηγορίας Β’ απαιτείται ειδική κατά περίπτωση άδεια, που εκδίδεται από την ΥΠΑ/Δ2.
30. Οι παραπάνω όροι - περιορισμοί δεν απαλλάσσουν τον χειριστή από άλλες υποχρεώσεις ή αδειοδοτήσεις του χειριστού ή της ίδιας της δραστηριότητας (ΔΟΥ, Δημοτικά Τέλη, Παράβολα κ.α).
31.Ο Διοικητής της ΥΠΑ δύναται σε περιπτώσεις που ο χειριστής η ο εκμεταλλευόμενος το αερομοντέλλο υποπέσει σε παράβαση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού η παράβαση κανόνων εναέριας κυκλοφορίας η κανόνων ασυρμάτου επικοινωνίας η/και άλλων Νόμων και Κανονισμών, να επιβάλλει στον παραβάτη κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του και προηγούμενης κλήσης του παραβάτη σε διευκρινήσεις την ποινή της επίπληξης η χρηματική ποινή ύψους μέχρι 1000 € (Χίλια Ευρώ). Οι παραπάνω ποινές δεν απαλλάσσουν τον παραβάτη από τυχόν άλλες ποινικές ευθύνες.

ΑΡΘΡΟ 2
ΙΣΧΥΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
1. Ο παρών κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή Πτητικών Προτύπων (Δ2) προς τον Διοικητή της ΥΠΑ, και σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι η κατά νόμο υπεύθυνη για τον αεραθλητισμό.

2. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΩΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mastoras : 02-10-09 στις 11:57.
IP   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 02-10-09   #2
Γιάννης Ζαφείρης
Ελεγκτής ...κυκλοφορίας.
 
Το avatar του χρήστη Γιάννης Ζαφείρης
 
Ημερομηνία εγγραφής: 27-03-2008
Περιοχή: Βούλα - Αττική
Ηλικία: 48
Μηνύματα: 5.973
Επίπεδο φήμης: 2509413 Γιάννης Ζαφείρης Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Γιάννης Ζαφείρης Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Γιάννης Ζαφείρης Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Γιάννης Ζαφείρης Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Γιάννης Ζαφείρης Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Γιάννης Ζαφείρης Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Γιάννης Ζαφείρης Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Γιάννης Ζαφείρης Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Γιάννης Ζαφείρης Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Γιάννης Ζαφείρης Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Γιάννης Ζαφείρης Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη
Προεπιλογή Κανονισμός πτήσεων Αερομοντέλων

Αρχικά να αναφέρω ότι σύντομα (πιθανόν) θα εκδοθούν οι κανονισμοί και στο φύλλο της Κυβερνήσεως. Το petame εξασφάλισε μέσω του "mastora" την άμεση δημοσιοποίησή τους και αυτό είναι θετικό γιατί μας δίνεται η ευκαιρία να τους σχολιάσουμε ωστόσο.

Παρατηρώ ότι υπάρχει μια γενικότερη ασάφεια στη σύνταξη και στις έννοιες του κανονισμού. Θεωρώ ότι η ασάφεια αυτή, θα μπορούσε στα σημεία του να ικανοποιήσει όλους τους αερομοντελιστές, νομιμοποιώντας τις πτήσεις τους ακόμη και στις αλάνες. Δεν είναι όμως διόλου απλό, γιατί μέσα στο γενικότερο ασαφές κλίμα, προσετέθησαν και άλλες ασάφειες που ελοχεύουν νέους κινδύνους! Αυτούς θα πρέπει να τους εξετάσουμε προσεκτικά, για να μη βρεθούμε προ εκπλήξεως.

Οι περιοριστικοί όροι που τίθενται, έχουν μια λογική, ως προς τα βάρη των μοντέλων αλλά και τις αποστάσεις από κατοικημένες περιοχές, ενώ οι (αφαιρετικές) "κρίσεις" του χειριστή και ιδιοκτήτη αερομοντέλου, μπορούν επίσης να αποβούν θετικά υπέρ του μοντελιστή (εφόσον μεταφράζονται ποικιλοτρόπως). Πλέον αποσαφηνίζεται κάπως το συννεφιασμένο τοπίο και εντυπωσιάζομαι που δεν μπερδεύτηκε περισσότερο, διατηρώντας όμως βάσιμες επιφυλλάξεις ιδιαίτερα στο ζήτημα της ασφάλειας. Μην ξεχνάμε, ότι η χώρα μας είναι παντελώς ανοργάνωτη μοντελιστικά και αεραθλητικά, πράγμα που σημαίνει ότι αν ακολουθούνταν πιστά τα πρότυπα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, θα είχαμε σημαντικά προβλήματα.

Στο παρελθόν, μερικοί γνωστοί του χώρου μας, έγιναν υποστηρικτές φόρμας αυστηρών κανονισμών άλλων κρατών - χωρών, αδιαφορώντας ότι σε εκείνα τα μέρη μοντελοδρόμια και αεροδρόμια λειτουργούν και συνεργάζονται υπέρ του αθλήματος με πλήρη οργάνωση και συνέπεια. Κάποιοι διαφωνούσαμε και φωνάζαμε, εκτός αν υιοθετούσαμε το "πρότυπο" ως ακριβώς είχε εκεί (άνοιγμα των αεροδρομίων) και όχι μονάχα ως προς τις απαγορεύσεις. Ευτυχώς για εμάς, δε δικαιώθηκαν οι προτάσεις τους όπως τις δημοσιεύαν τότε και το χαστούκι στο μάγουλό τους για άλλη μια φορά ήταν ηχηρό. Κάποιος από αυτούς μάλιστα, χρόνια σε τιμόνι ενός εκ των μεγαλυτέρων σωματείων, κατάφερε μετά από πολύχρονη παρουσία να μην φτιάξει τίποτα και εν τέλει να αδειάσει το σωματείο, εξαναγκάζοντας όλους τους αθλητές να μοιραστούν στην περιφέρεια (και καλώς έπραξαν). Αυτοί οι ίδιοι είναι που "κόπτονται" για το μοντελιστικό τοπίο στη χώρα! Τώρα, αν άλλαξαν τούτοι τακτικές, είναι μια "εξέλιξη", ...αρκεί αυτή η "αλλαγή" σκεπτικού τους να μη σχετίζεται με το ασφαλιστικό θέμα και τη γνωστή πλέον πελατειακή οικονομική εισπρακτική πολιτική. Αυτό θα το ξεκαθαρίσουμε σύντομα. Και εδώ διατηρώ επιφυλλάξεις, δεδομένου ότι η "οργανωτική και συντονιστική προσφορά και συμπεριφορά" τους, απεδείχθη ότι έφτασε να αγγίξει ...το απόλυτο τίποτα. Έφτιαξαν ένα σωματείο ...για να το διαλύσουν, βγάζοντάς του τα μάτια και δυσσαρεστώντας τους αθλητές του, αρκεί να κρατήσουν μονάχα την ταμπέλα και την προεδρία.

Στο θέμα της ασφάλειας πρέπει να δώσουμε προσοχή! Η ασφάλεια με την παρούσα νομοθεσία είναι απαραίτητη! Εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μέσω την αεραθλητικών σωματείων - συλλόγων και των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών φορέων τους, αν δύνανται ολες οι πτήσεις να είναι ασφαλισμένες για υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες προς τρίτους παντού! Αν γίνεται αυτό, τότε δε βρίσκω το λόγο πράγματι, γιατί να μην εγγραφούμε όλοι σε ένα σωματείο. Αυτό θα μπορούσε να ωφελήσει εις διπλούν, ακόμη και αν κάποιοι σε αυτό ακριβώς αποσκοπούν. Μια ατομική επαφή με τις ασφαλιστικές εταιρείες, κρίνεται επίσης χρήσιμη.
Πάντως είναι πονηρό το συγκεκριμένο ζήτημα της ασφάλειας και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Πίσω "κρύβονται" και πάλι οικονομικά θέματα και συμφέροντα, πράγμα που πρέπει να εννοηθεί και να ξεδιαλυθεί εξ αρχής.

Το petame, θα σας ενημερώσει άμεσα για τη δημοσιεύση από το Φ.Ε.Κ του παρόντος κανονισμού και θα σας προτείνει (ή και μοιράσει ταχυδρομικώς εφόσον ζητηθεί) να κρατάτε πάνω σας το παρόν φύλλο, έως να ενημερωθούν και οι διάφορες αρχές (κυρίως αστυνομία) που συχνά πυκνά επισκέπτονται τα ελεύθερα πεδία πτήσεως.
Το συγκεκριμένο θέμα θα αναλυθεί και θα συζητηθεί εξετάζοντας όλες τις πλευρές από όλες τις σκοπιές του.
__________________

Yiannis Zafeiris | Δημιουργία εμβλήματος


View Yiannis Zafeiris's profile on LinkedIn

Instagram

Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Γιάννης Ζαφείρης : 02-10-09 στις 12:22.
Ο χρήστης Γιάννης Ζαφείρης δεν είναι συνδεδεμένος IP   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 02-10-09   #3
mastoras
Επισκέπτης
 
Μηνύματα: n/a
Προεπιλογή Απάντηση: Κανονισμός πτήσεων Αερομοντέλων

Ο ως άνω Κανονισμός πτήσεων Αερομοντέλων, έχει ήδη νομιμοποιηθεί από την ΥΠΑ [Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας] και σύντομα θα δημοσιευθεί στο φύλλο της κυβέρνησης.

Το petame.gr αισθανόμενο την ανάγκη για έγκαιρη πληροφόρηση
προς τους αερομοντελιστές, κατόρθωσε να έχει στα χέρια του, και να δημοσιεύσει τον Κανονισμό, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει σταλεί μόνο στους συλλόγους και σωματεία [όπου τον λάβαμε] που ασχολούνται με τον αερομοντελισμό.

Από καιρό είχαν ακουστεί πολλά αρνητικά σχόλια σχετικά με τον Κανονισμό πτήσεως Αερομοντέλων, που πολλοί αερομοντελιστές εξέφρασαν την δυσαρέσκειά τους για αυτόν, νομίζοντας ότι, κάποιοι προσπαθούσαν να βάλουν σε "καλούπι" το χόμπι μας θέλοντας να εφαρμόσουν αυστηρούς περιορισμούς για κάθε είδους πτήσεων των αερομοντέλων.

Δεν είναι έτσι όμως, γιατί όπως μπορώ να διαβάσω και να κατανοήσω τον Κανονισμό, θα μπορούμε να διεξάγουμε πλέον το χόμπι μας, η για μερικούς το επάγγελμά μας [aerial works] καλυπτόμενοι πλέον και νομικά εξασφαλισμένοι, απο κάθε είδους προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί στο παρελθόν.

Η χρήση της αλάνας που τηρεί τις στοιχειώδες προδιαγραφές για πτήσεις αερομοντέλων, νομίζω ότι είναι πλεόν νόμιμη, φτάνει να είναι ασφαλισμένη η πτήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
23.Όλες οι πτήσεις πρέπει να είναι ασφαλισμένες για υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες προς τρίτους.

Και αυτό είναι απόλυτα λογικό, και κανένας νομίζω δεν θα έχει αντίθετη άποψη.

Βέβαια το λογικότερο όλων θα ήταν, να πετούσαμε σε οργανωμένους χώρους πτήσεων [μοντελοδρόμια] όπου εκεί υπάρχει ομαδική ασφάλιση με ευνοϊκούς οικονομικά όρους, αλλά για τους αερομοντελιστές των Αθηνών, και της Θεσ/νικης στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η ευκολία [έλλειψη συλλόγων, μοντελοδρομίων, οργανωμένου αερομοντελισμού κτλ]
IP   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 02-10-09   #4
Αντώνης Παπαδόπουλος
Προχωρημένο μέλος του Petame
 
Ημερομηνία εγγραφής: 04-04-2008
Μηνύματα: 64
Επίπεδο φήμης: 769 Αντώνης Παπαδόπουλος Έχει λόγο να είναι υπερήφανος για Αντώνης Παπαδόπουλος Έχει λόγο να είναι υπερήφανος για Αντώνης Παπαδόπουλος Έχει λόγο να είναι υπερήφανος για Αντώνης Παπαδόπουλος Έχει λόγο να είναι υπερήφανος για Αντώνης Παπαδόπουλος Έχει λόγο να είναι υπερήφανος για Αντώνης Παπαδόπουλος Έχει λόγο να είναι υπερήφανος για Αντώνης Παπαδόπουλος Έχει λόγο να είναι υπερήφανος για Αντώνης Παπαδόπουλος Έχει λόγο να είναι υπερήφανος για Αντώνης Παπαδόπουλος Έχει λόγο να είναι υπερήφανος για
Προεπιλογή Απάντηση: Κανονισμός πτήσεων Αερομοντέλων

Καλημέρα,

Το παρόν κείμενο του κανονισμού αποτελεί σχέδιο και ακόμα από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν έχει υπογραφτεί από τον Διοικητή ούτε έχει πάει στο ΦΕΚ για δημοσίευση.

Από τότε δε που το ετοίμασε η ΥΠΑ, έχει αλλάξει ο Διοικητής και ο Διευθυντής Δ2 και μάλλον θα ξαναλλάξουν. Δεν γνωρίζω τις προθέσεις των νέων, τις προτεραιότητες και τις απόψεις.

Το παρόν κείμενο είναι βασισμένο σε αντίστοιχο αγγλικό κανονισμό και αργά ή γρήγορα θα πρέπει να ισχύσει κάτι και στην Ελλάδα.

Οι πτήσεις σε αλάνα δεν είναι κάτι απλό. Το πρώτο πράγμα που απαιτείται και θα στο ζητήσει η οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία είναι η άδεια χρήσης του χώρου. Αν υπάρχει αυτή, τότε είναι ένα κάλό ξεκίνημα. Σε άλλη περίπτωση θα μπορούσα να πά να πετάξω και στην Πλατεία Συντάγματος ή στην Πλατεία Αριστοτέλους και να μην τρέχει τίποτα.

Από όσα επίσης γνωρίζω για τις ασφάλειες, αφορούν ομαδική ασφάλιση και όχι ατομική. Για ατομική δεν ξέρω αν υπάρχει.

Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που έχει η ΕΛΑΟ θα το βρείτε στο site της ΕΛΑΟ. Λίγο πολύ και τα λοιπά συμβόλαια που έχουν τα ιδιωτικά μοντελοδρόμια σε αυτό βασίζονται. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι σε περίπτωση ατυχήματος την δήλωση δεν την κάνει ο κάθε αερομοντελιστής αλλά έρχεται μέσω του σωματείου του. Αρα το σωματείο θα πρέπει να έχει χαρακτηρίσει τους χώρους στους οποίους επιτρέπονται οι πτήσεις των αερομοντέλων.

Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα υπάρξει ΔΣ σωματείου που θα επιτρέπει τις πτήσεις σε χώρο χωρίς να έχει εξασφαλίσει την γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

Η ασφάλιση στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει από το 1980 περίπου. Επειδή δε όλα αυτά τα χρόνια έχει γίνει χρήση της μόνο δύο φορές, το ασφάλιστρο είναι χαμηλό. 6 Ευρώ ανά ασφαλιζόμενο για ένα χρόνο.

Για να επανέλθω στο θέμα του κανονισμού, οταν θα έρθει ο ώρα να ξανασυζητηθεί δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα.

Αντώνης Παπαδόπουλος
Ο χρήστης Αντώνης Παπαδόπουλος δεν είναι συνδεδεμένος IP   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 02-10-09   #5
mastoras
Επισκέπτης
 
Μηνύματα: n/a
Προεπιλογή Απάντηση: Κανονισμός πτήσεων Αερομοντέλων

Παράθεση:
Αρχικό μήνυμα από Γιάννης Ζαφείρης Εμφάνιση μηνυμάτων
Παρατηρώ ότι υπάρχει μια γενικότερη ασάφεια στη σύνταξη και στις έννοιες. Θεωρώ ότι η ασάφεια αυτή, θα μπορούσε να ικανοποιήσει όλους τους αερομοντελιστές, νομιμοποιώντας τις πτήσεις τους ακόμη και στις αλάνες. Δεν είναι όμως διόλου απλό!
Γιάννη είναι πολύ απλό. Τον κανονισμό τον σύνεταξαν αερομοντελιστές, για αερομοντελιστές.
Όλοι γνωρίζουμε την μεγάλη σημασία ύπαρξης μιας αλάνας που συγκεντρώνονται- συναντούνται οι αερομοντελιστές.
Μέσα από τις αλάνες θα προκύψουν οι σύλλογοι, και η ανάγκη του οργανωμένου αερομοντελισμού.

Μην ξεχνάμε ότι στην Θεσ/νικη, πριν από πολλά χρόνια στην αλάνα των Ταγαράδων, ξεκίνησε η δημιουργία ενός πολύ δυνατού σωματείου ΕΑΘ, όπως και το ίδιο που πάει να γίνει τώρα.........εάν βρεθεί νέα αλάνα, γιατί την παλιά την χάσαμε.

Παράθεση:
Μην ξεχνάμε, ότι η χώρα μας είναι παντελώς ανοργάνωτη μοντελιστικά και αεραθλητικά, πράγμα που σημαίνει ότι αν ακολουθούνταν πιστά τα πρότυπα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, θα είχαμε σημαντικά προβλήματα.
Μοντελιστικά μπορεί να είναι ανοργάνωτη η χώρα μας, αεραθλητικά όμως και αναφέρομαι στον τομέα του αερομοντελισμού, μπορούμε να υπερηφανευόμαστε ότι βρισκόμαστε σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από άλλες μεγάλες χώρες.
Παράδειγμα στην Αγγλία οι αθλητές που αγωνίζονται στην κατηγορία F3C FAI για την ανάδειξη της εθνική ομάδας που θα εκπροσωπήσει την χώρα τους στους παγκόσμιους και ευρωπαϊκούς αγώνες είναι μόνο 6, ενώ στην Χώρα μας σε αυτήν κατηγορία αγωνίζονται μέχρι στιγμής 8, και από τους χρόνου σύμφωνα με τις προβλέψεις θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο.
Επίσης κάθε χρόνο, έχουμε μια μεγάλη σειρά αγώνων σε διάφορες κατηγορίες, όπου σε αυτούς παίρνουν μέρος αρκετοί θα μπορούσα να πω αθλητές.
Στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, από φέτος η χώρα μας εκπροσωπείται και σε άλλες κατηγορίες αγώνων, όπως είναι η F3A FAI, και από την νέα χρονιά θα έχουμε και εθνική ομάδα στα scale.

Σε αυτόν τον τομέα η ΕΛΑΟ [Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία] και οι άνθρωποι της έχουν κάνει πολύ καλά την δουλειά τους, συμβάλλοντας σε αυτό και η ΕΠΑΕ [Επιτροπη Αερομοντελισμού] καθώς και μεγάλος αριθμός αερομοντελιστών-φίλοι των αθλημάτων, και θα ήταν άδικο να απαξιώνουμε έστω και σε γενικότητες την προσπάθεια όλων αυτών που προσπαθούν για το καλύτερο.
IP   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 02-10-09   #6
bladeskiller
Ανώτατο μέλος του Petame
 
Ημερομηνία εγγραφής: 08-04-2008
Ηλικία: 48
Μηνύματα: 680
Επίπεδο φήμης: 2550439 bladeskiller Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη bladeskiller Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη bladeskiller Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη bladeskiller Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη bladeskiller Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη bladeskiller Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη bladeskiller Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη bladeskiller Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη bladeskiller Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη bladeskiller Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη bladeskiller Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη
Προεπιλογή Απάντηση: Κανονισμός πτήσεων Αερομοντέλων

Οταν κάποιος είναι εγγεγραμμένος σε κάποιο μοντελοδρόμιο, υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για τις εκεί πτήσεις του και πολλές φορές η ασφάλισή του,σαν μέλος,τον καλύπτει και για πτήσεις σε άλλους οργανωμένους χώρους.
Στην περίπτωση όμως της αλάνας ,θα πρέπει κανείς να πληρώσει από την τσέπη του τα σπασμένα ή τις συνέπειες τυχόν τραυματισμών. Δεν είναι κακή ιδέα λοιπόν να κοιτάξει κανείς για ασφαλιστική κάλυψη. Το πρόβλημα όμως είναι, τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο "ασφαλισμένη πτήση". Ας πάρουμε την περίπτωση κάποιου αερομοντελιστή,σε κάποιο μερος της Ελλάδας, που δεν υπάρχει μοντελοδρόμιο οπότε αναγκαστικά θα πετάει σε κάποια αλάνα ή χωράφι. Θα αρκεί τότε κάποιος, ατομικά ,να έχει κανει συμβόλαιο με κάποια ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής του ή μήπως πάει αλλού το πράγμα? Μήπως δηλαδή, θα την κάνουν έτσι τη δουλειά ώστε να μπορείς να ασφαλιστείς όχι ατομικά αλλά μόνο μέσω κάποιου συλλόγου, άσχετα αν πετάς σε μοντελοδρόμιο του ή όχι ,στον οποίον θα σκας μια φουσκωμένη συνδρομή που θα περιλαμβάνει ασφαλιστική κάλυψη αλλά μαζί με την ασφαλιστική θα πληρώνεις και τους κάθε είδους "προέδρους και γραμματείς" ακόμη κι αν δεν σου προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό?Φιλικά Κώστας.
Ο χρήστης bladeskiller δεν είναι συνδεδεμένος IP   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 02-10-09   #7
mastoras
Επισκέπτης
 
Μηνύματα: n/a
Προεπιλογή Απάντηση: Κανονισμός πτήσεων Αερομοντέλων

Παράθεση:
Αρχικό μήνυμα από Αντώνης Παπαδόπουλος Εμφάνιση μηνυμάτων
Καλημέρα,
Το παρόν κείμενο του κανονισμού αποτελεί σχέδιο και ακόμα από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν έχει υπογραφτεί από τον Διοικητή ούτε έχει πάει στο ΦΕΚ για δημοσίευση.

Αντώνης Παπαδόπουλος
Πολύ καλά Αντώνη έκανες και διόρθωσες τις ενθουσιώδες "εξαγγελίες" του mastora
Παράθεση:
Ο ως άνω Κανονισμός πτήσεων Αερομοντέλων, έχει ήδη νομιμοποιηθεί από την ΥΠΑ [Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας] και σύντομα θα δημοσιευθεί στο φύλλο της κυβέρνησης.
αλλά βλέπεις ο ενθουσιασμός για κάτι καινούργιο, που νομιμοποιεί το χόμπι μας που τόσο αγαπάμε δεν με άφησε αδιάφορο, και βλέποντας αυτό το "σχέδιο" στα έγγραφα του συλλόγου, το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα υπογραφεί σύντομα, θέλησα να το δημοσιεύσω.
Εξάλου όπως είπες όταν έρθει η ώρα να ξανασυζητηθεί-φηφιστεί....δεν θα αλλάξουν και πολλά πράγματα.

Αρα μπορούμε να το συζητήσουμε με τους φίλους μας συνχομπίστες, αερομοντελιστές να αρχίσουν να προετοιμάζονται σιγά σιγά, ως προς τα θέματα ασφάλειας, αλάνας, μοντελοδρόμιο, σύλλογο, κτλ.
IP   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 02-10-09   #8
Αντώνης Παπαδόπουλος
Προχωρημένο μέλος του Petame
 
Ημερομηνία εγγραφής: 04-04-2008
Μηνύματα: 64
Επίπεδο φήμης: 769 Αντώνης Παπαδόπουλος Έχει λόγο να είναι υπερήφανος για Αντώνης Παπαδόπουλος Έχει λόγο να είναι υπερήφανος για Αντώνης Παπαδόπουλος Έχει λόγο να είναι υπερήφανος για Αντώνης Παπαδόπουλος Έχει λόγο να είναι υπερήφανος για Αντώνης Παπαδόπουλος Έχει λόγο να είναι υπερήφανος για Αντώνης Παπαδόπουλος Έχει λόγο να είναι υπερήφανος για Αντώνης Παπαδόπουλος Έχει λόγο να είναι υπερήφανος για Αντώνης Παπαδόπουλος Έχει λόγο να είναι υπερήφανος για Αντώνης Παπαδόπουλος Έχει λόγο να είναι υπερήφανος για
Προεπιλογή Απάντηση: Κανονισμός πτήσεων Αερομοντέλων

Αγαπητέ Κώστα,

Νομίζω ότι καθένας σταθμίζει τους κινδύνους και ανάλογα αποφασίζει. Αν είσαι σε μέρος που εκεί που πετάς δεν υπάρχει ψυχή, τότε μάλιστα δεν υπάρχει πρόβλημα άμεσο. Αν όμως δεν είσαι τότε σταθμίζεις τα + και τα -.

Πολλές φορές η άγνοια μας οδηγεί στο να περνάμε ωραία και να χαιρόμαστε κάποια πράγματα αλλά πολλές φορές μπορεί να μας οδηγήσει και σε περιπέτειες.

Να σου αναφέρω πρόσφατο παράδειγμα (όχι για τον αερομοντελισμό). Πέρσι στην Ζάκυνθο κάποιος πήγε να πετάξει με μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο πλαγιάς από την μαρίνα της περιοχής. Φαίνεται ότι δεν υπήρχε σχετική εμπειρία και στην προσπάθεια του να απογειωθεί έγινε ατύχημα και τραυμάτισε (έκοψε δύο δάκτυλα συγκεκριμένα) από παρευρισκόμενο θεατή που ήταν και παλιός του συνάδελφος.

Το θέμα έχει προχωρήσει με εισαγγελείς, ανακριτές κλπ και η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι να βρεθεί μπλεγμένος και με κατηγορίες που να μην χαρακτηρίζονται απλή αμέλεια, αλλά δόλος. Την υπόθεση την ξέρω γιατί κληθήκαμε και ως ΕΛΑΟ, να καταθέσουμε. Ασχετα αν δεν είχαμε καμία εμπλοκή με το θέμα.

Σε παρόμοιες περιπτώσεις, για να επανέλθω στο θέμα της αλάνας σημασία δεν έχει τόσο αν είσαι ασφαλισμένος ή όχι, γιατί αν είσαι απλά θα γλυτώσεις από το αστικό κομμάτι της υπόθεσης. Η σημασία είναι να έχεις την γραπτή άδεια χρήσης του χώρου από τον ιδιοκτήτη για πτήσεις αερομοντέλων. Και αυτό ισχύει ακόμα και τώρα που ο σχετικός κανονισμός δεν έχει ισχύ ακόμα.

Οσο για ατομική ασφάλεια αερομοντελισμού δεν είμαι σε θέση να σου απαντήσω. Δεν ξέρω δε αν υπάρχει και πουθενά στον κόσμο και με τι τίμημα.

Αντώνης Παπαδόπουλος
Ο χρήστης Αντώνης Παπαδόπουλος δεν είναι συνδεδεμένος IP   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 02-10-09   #9
mastoras
Επισκέπτης
 
Μηνύματα: n/a
Προεπιλογή Απάντηση: Κανονισμός πτήσεων Αερομοντέλων

Παράθεση:
Αρχικό μήνυμα από bladeskiller Εμφάνιση μηνυμάτων
Το πρόβλημα όμως είναι, τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο "ασφαλισμένη πτήση". Ας πάρουμε την περίπτωση κάποιου αερομοντελιστή,σε κάποιο μερος της Ελλάδας, που δεν υπάρχει μοντελοδρόμιο οπότε αναγκαστικά θα πετάει σε κάποια αλάνα ή χωράφι. Θα αρκεί τότε κάποιος, ατομικά ,να έχει κανει συμβόλαιο με κάποια ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής του ή μήπως πάει αλλού το πράγμα? Μήπως δηλαδή, θα την κάνουν έτσι τη δουλειά ώστε να μπορείς να ασφαλιστείς όχι ατομικά αλλά μόνο μέσω κάποιου συλλόγου, άσχετα αν πετάς σε μοντελοδρόμιο του ή όχι ,στον οποίον θα σκας μια φουσκωμένη συνδρομή που θα περιλαμβάνει ασφαλιστική κάλυψη .............
Φιλικά Κώστας.
Οχι Κώστα, κανείς δεν έχει σκοπό να "πάει αλλού την δουλειά" Το ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, είναι μόνο για τα μέλη των συλλόγων, και αναφέρει ότι ισχύει η ασφάλεια, εάν και μόνο η πτήσεις γίνονται μέσα σε εγκεκριμένους χώρους που ήδη έχουν οριστεί.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να σε καλύψει το ομαδικό συμβόλαιο, εάν γίνει ατύχημα, οπουδήποτε αλλού εκτός του χώρου του μοντελοδρομίου.

Το θέμα της "προσωπικής" ιδιωτικής ασφάλισης μπορεί να γίνει σε κάποια ασφαλιστική εταιρία, φυσικά με κάποιου άλλου είδους όρους, και με πολύ υψηλότερο κόστος, που σε πολλές περιπτώσεις ίσως να μην συμφέρει.
Για αυτό φωνάζουμε και λέμε συνέχεια.....πτήσεις μόνο σε μοντελοδρόμια που μπορούν να παρέχουν ασφάλεια.....γενικά !!!!!!

Ελα όμως που εσύ και εγώ, και εκατοντάδες άλλοι αερομοντελιστές των Αθηνών και της Θεσ/νικης δεν έχουμε την πολυτέλεια να ενταχθούμε σε οργανωμένο σύλλογο, η να πετάξουμε σε ένα ιδιωτικό μοντελοδρόμιο.......τότε τι κάνουμε λοιπόν ?

Αυτά συζητάμε τώρα, εν όψη του νέου κανονισμού !!!!!!
IP   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 02-10-09   #10
bladeskiller
Ανώτατο μέλος του Petame
 
Ημερομηνία εγγραφής: 08-04-2008
Ηλικία: 48
Μηνύματα: 680
Επίπεδο φήμης: 2550439 bladeskiller Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη bladeskiller Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη bladeskiller Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη bladeskiller Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη bladeskiller Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη bladeskiller Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη bladeskiller Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη bladeskiller Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη bladeskiller Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη bladeskiller Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη bladeskiller Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη
Προεπιλογή Απάντηση: Κανονισμός πτήσεων Αερομοντέλων

Δημήτρη κι εγώ σε μοντελοδρόμιο πετάω συνήθως. Για την ακρίβεια στα Δερβενοχώρια. Υπάρχουν όμως μέρη στην Ελλάδα ,που δεν έχουν μοντελοδρόμια και οι μοντελιστές είναι μετρημένοι στα δάκτυλα. Εκεί τι γίνεται? Αναγκαστικά δεν θα πετάξει ο άλλος σε αλάνα? Και το "δεν υπάρχει ψυχή" είναι πολύ σχετικό. Ξέρεις ποσο γρήγορα μαζεύονται οι ψυχές από το πουθενά, αν δουν αερομοντελο?
Το πρόβλημα είναι ότι, προσπαθούμε να εφαρμόσουμε πράγματα τα οποία ναι μεν εφαρμόζονται στις αξιοπρεπείς Ευρωπαικές χώρες αλλά χωρίς να έχουμε τις απαρραίτητες προυποθέσεις οργάνωσης ,με αποτέλεσμα όλα αυτά να μείνουν τελικά στο χαρτί γιατί πολύ απλά δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Και δυστυχώς, αυτοί που θα έπρεπε να φροντίσουν για κάποια πράγματα, νοιάζονται μόνο για μάσες και πρωτοκαθεδρίες για μεγαλύτερες μάσες.Φιλικά Κώστας.
Ο χρήστης bladeskiller δεν είναι συνδεδεμένος IP   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 02-10-09   #11
Γιάννης Ζαφείρης
Ελεγκτής ...κυκλοφορίας.
 
Το avatar του χρήστη Γιάννης Ζαφείρης
 
Ημερομηνία εγγραφής: 27-03-2008
Περιοχή: Βούλα - Αττική
Ηλικία: 48
Μηνύματα: 5.973
Επίπεδο φήμης: 2509413 Γιάννης Ζαφείρης Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Γιάννης Ζαφείρης Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Γιάννης Ζαφείρης Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Γιάννης Ζαφείρης Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Γιάννης Ζαφείρης Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Γιάννης Ζαφείρης Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Γιάννης Ζαφείρης Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Γιάννης Ζαφείρης Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Γιάννης Ζαφείρης Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Γιάννης Ζαφείρης Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Γιάννης Ζαφείρης Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη
Προεπιλογή Κανονισμός πτήσεων Αερομοντέλων

Παράθεση:
Αρχικό μήνυμα από mastoras Εμφάνιση μηνυμάτων
Γιάννη είναι πολύ απλό. Τον κανονισμό τον σύνεταξαν αερομοντελιστές, για αερομοντελιστές.
Αμ, δεν είναι!

Διαβάζοντας τις έως τώρα απόψεις όλων, αλλά και εμπειρίες (του Αντώνη), διαπιστώνουμε ότι κάθε αισιόδοξη πρόταση για την ώρα, μπορεί να είναι έως και υπερφίαλη αγαπητέ μου Δημήτρη (εδώ θα με βρίσκεις διαρκώς μπροστά σου, μέχρι να ανοίξεις τα μάτια σου).

Μη βιαζόμαστε λοιπόν, και ας κατεβάσουμε τα "σκήπτρα" και τους τόνους, γιατί μπορεί -ως συνήθως-, να μας επιστρέψουν ως μπούμερανγκ όλα τα λογάκια που σκορπάμε στον αέρα αυτή τη στιγμή.


Παράθεση:
Αρχικό μήνυμα από mastoras Εμφάνιση μηνυμάτων
θα ήταν άδικο να απαξιώνουμε έστω και σε γενικότητες την προσπάθεια όλων αυτών που προσπαθούν για το καλύτερο.
Αγαπητέ. Αυτή η "Ελληνική Καραμέλα" πρέπει να λιώσει επιτέλους. Κόψτε το! Είναι ανόητο και ανούσιο κάθε φορά που μερικοί κράζονται για την αχρηστία, την ανικανότητά τους, την απραξία ή την ιδιοτέλειά τους, να πετάγονται οι λοιποί συνδικαλιστικοί μαϊντανοί να "θυμίσουν" στο λαό ότι ι υπόλοιποι είναι τίμιοι και δεν πρέπει να τους "πάρει η μπάλα"! Το ξέρουμε για τους υπόλοιπους. Δεν κραζουμε τους υπόλοιπους. Αυτούς τους λίγους κράζουμε, που κάνουν ζημιά στους "υπόλοιπους". Ας βγουν από το λήθαργο λοιπόν οι "υπόλοιποι" να βαρέσουν τους λίγους άχρηστους και όχι εκείνους που τους δείχνουν με το δάχτυλο. Συγκεντρωθείτε!


Παράθεση:
Αρχικό μήνυμα από mastoras Εμφάνιση μηνυμάτων
Οχι Κώστα, κανείς δεν έχει σκοπό να "πάει αλλού την δουλειά" Το ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, είναι μόνο για τα μέλη των συλλόγων, και αναφέρει ότι ισχύει η ασφάλεια, εάν και μόνο η πτήσεις γίνονται μέσα σε εγκεκριμένους χώρους που ήδη έχουν οριστεί.
Φυσικά και πάει "αλλού" η δουλειά! Δεν το βλέπεις; Δε μπορείς να διακρίνεις ότι δημουργείται ένα νέο καθεστώς "ασφαλιστικής" ομηρίας (με το αζημίωτο) σε όλους τους μοντελιστές; Λίγο παρακάτω, φάσκεις και αντιφάσκεις, παραδεχόμενος τη δυσκολία των μοντελιστών στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη! Και τι είναι η Αθήνα και η θεσσαλονίκη; Κοινότητες; Μήπως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντιστοιχεί το 60~70% των αερομοντελιστών; Συγκεντρωθείτε!
__________________

Yiannis Zafeiris | Δημιουργία εμβλήματος


View Yiannis Zafeiris's profile on LinkedIn

Instagram
Ο χρήστης Γιάννης Ζαφείρης δεν είναι συνδεδεμένος IP   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 02-10-09   #12
Demoiselle
Νέο μέλος του Petame
 
Το avatar του χρήστη Demoiselle
 
Ημερομηνία εγγραφής: 29-03-2008
Μηνύματα: 38
Επίπεδο φήμης: 649 Demoiselle Είναι στο σωστό δρόμο
Προεπιλογή Απάντηση: Κανονισμός πτήσεων Αερομοντέλων

Για μένα, μετά από αυτά που διαβάζω, νομίζω ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.

Κανείς δεν σε υποχρεώνει να εγγραφείς σε σύλλογο.

Για να είσαι καθ' όλα νόμιμος, αρκεί:
α) να είσαι ασφαλισμένος (το κόστος της ασφάλισης δεν ενδιαφέρει τον παρόντα κανονισμό)

β) ο χώρος πτήσεων να έχει την γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη του για τη συγκεκριμένη χρήση (εφόσον βέβαια πληρεί και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που αναγράφονται στον κανονισμό)

Και σας ρωτώ: Αν σας ανέθεταν να γράψετε έναν κανονισμό για λογαριασμό του κράτους ή της ΥΠΑ και να προασπίσετε τα συμφέροντα και ασφάλεια όλων των πολιτών του κράτους,
_δεν θα ζητούσατε οι χώροι να είναι απέχει κάποια απόσταση από κατοικημένες περιοχές?
_δεν θα ζητούσατε τα μοντέλα να πετάν στις εγκεκριμένες συχνότητες?
_δεν θα ζητούσατε ο χώρος πτήσεων να έχει έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη?
_δεν θα ζητούσατε οι αερομοντελιστές να είναι ασφαλισμένοι? είτε με ατομική είτε με ομαδική ασφάλιση.
εγώ νομίζω ότι τα παραπάνω είναι απόλυτα λογικά, εφόσον δεν εμπεριέχουν κρυμμένες έννοιες.

Τώρα αν η ατομική ασφάλιση είναι οικονομικά μη εφικτή, αυτό δεν είναι δυνατόν να αφορά το κράτος ή την ΥΠΑ και τον κανονισμό.

Η δική μου απορία (μάλλον νομικής φύσεως) είναι η εξής:
Παράθεση:
Σε παρόμοιες περιπτώσεις, για να επανέλθω στο θέμα της αλάνας σημασία δεν έχει τόσο αν είσαι ασφαλισμένος ή όχι, γιατί αν είσαι απλά θα γλυτώσεις από το αστικό κομμάτι της υπόθεσης. Η σημασία είναι να έχεις την γραπτή άδεια χρήσης του χώρου από τον ιδιοκτήτη για πτήσεις αερομοντέλων. Και αυτό ισχύει ακόμα και τώρα που ο σχετικός κανονισμός δεν έχει ισχύ ακόμα.
Εκτός από το αστικό κομμάτι, τι άλλο υπάρχει?
Τι θα πρέπει να ξέρει ένας ιδιοκτήτης αγροτεμαχίου ή δήμος/κοινότητα πριν βάλει την υπογραφή του για να δώσει γραπτή άδεια χρήσης για πτήση αερομοντέλων?
Μήπως η ευθύνη μεταβιβάζεται σε αυτόν, οπότε είναι ουσιαστικά ανέφικτο να πάρεις τέτοια υπογραφή?
Ο χρήστης Demoiselle δεν είναι συνδεδεμένος IP   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 02-10-09   #13
mastoras
Επισκέπτης
 
Μηνύματα: n/a
Προεπιλογή Απάντηση: Κανονισμός πτήσεων Αερομοντέλων

Παράθεση:
Αρχικό μήνυμα από Demoiselle Εμφάνιση μηνυμάτων
Η δική μου απορία (μάλλον νομικής φύσεως) είναι η εξής:


Εκτός από το αστικό κομμάτι, τι άλλο υπάρχει?
Τι θα πρέπει να ξέρει ένας ιδιοκτήτης αγροτεμαχίου ή δήμος/κοινότητα πριν βάλει την υπογραφή του για να δώσει γραπτή άδεια χρήσης για πτήση αερομοντέλων?
Μήπως η ευθύνη μεταβιβάζεται σε αυτόν, οπότε είναι ουσιαστικά ανέφικτο να πάρεις τέτοια υπογραφή?
Για αυτήν την απορία μάλλον θα απαντήσει το απόγευμα ο gxaid
IP   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 02-10-09   #14
Τρύφωνας
Διαχειριστής
 
Το avatar του χρήστη Τρύφωνας
 
Ημερομηνία εγγραφής: 30-03-2008
Περιοχή: Μαραθώνας
Ηλικία: 51
Μηνύματα: 1.427
Επίπεδο φήμης: 4725797 Τρύφωνας Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Τρύφωνας Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Τρύφωνας Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Τρύφωνας Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Τρύφωνας Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Τρύφωνας Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Τρύφωνας Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Τρύφωνας Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Τρύφωνας Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Τρύφωνας Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Τρύφωνας Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη
Προεπιλογή Απάντηση: Κανονισμός πτήσεων Αερομοντέλων

Παράθεση:
Αρχικό μήνυμα από Demoiselle Εμφάνιση μηνυμάτων
Κανείς δεν σε υποχρεώνει να εγγραφείς σε σύλλογο.

Για να είσαι καθ' όλα νόμιμος, αρκεί:
α) να είσαι ασφαλισμένος (το κόστος της ασφάλισης δεν ενδιαφέρει τον παρόντα κανονισμό)

β) ο χώρος πτήσεων να έχει την γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη του για τη συγκεκριμένη χρήση (εφόσον βέβαια πληρεί και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που αναγράφονται στον κανονισμό)

.................................................. .................................................. .

Η δική μου απορία (μάλλον νομικής φύσεως) είναι η εξής:


Εκτός από το αστικό κομμάτι, τι άλλο υπάρχει?
Τι θα πρέπει να ξέρει ένας ιδιοκτήτης αγροτεμαχίου ή δήμος/κοινότητα πριν βάλει την υπογραφή του για να δώσει γραπτή άδεια χρήσης για πτήση αερομοντέλων?
Μήπως η ευθύνη μεταβιβάζεται σε αυτόν, οπότε είναι ουσιαστικά ανέφικτο να πάρεις τέτοια υπογραφή?
Αγαπητέ Demoiselle

Κανείς δεν σε "υποχρεώνει" να είσαι αερομοντελιστής. Όμως απο την στιγμή που βγαίνει αυτός ο κανονισμός, εάν βγεί σε αυτή την μορφή, τότε είναι πλέον μονόδρομος η ένταξή σου σε ένα σωματείο. Βλέπε "υποχρεωτική ασφάλιση". Δεν προβλέπεται απο τις ασφαλιστικές ιδιωτική-ατομική ασφάλιση για χρήση αερομοντέλων.....UNDERSTAND???

Η Αστική ευθύνη τώρα είναι το κομμάτι της ασφάλισης όσων αφορά την χρηματική αποζημίωση (υπάρχει δυστυχώς και όριο και σε αυτό το κομμάτι..) έφόσων υπάρχουν υλικές ζημιές.
Αν υπάρξει π.χ. δυστύχημα ή οι υλικές ζημιές ξεπερνούν το ποσό του ασφαλιστηρίου τότε ο "ασφαλισμένος" αερομοντελιστής περνάει και απο το ΠΟΙΝΙΚΟ, χωρίς την ασφάλεια όμως!!!!. Δηλαδή η ασφάλεια τον καλύπτει για μικροποσά και όχι στην "δύσκολη".....Εκεί συνυπεύθυνος -πλέον- είναι και αυτός που παρέχει τον χώρο για την χρήση αυτή.......UNDERSTAND????

Προσωπικά εγώ προβλέπω αυτό που είχα γράψει και στο παρελθόν.....
ΜΑΝΤΡΩΜΑ των αερομοντελιστών στις λέσχες (και με την βούλα του νόμου τώρα..)
Ξεχάστε τις αλάνες, τα Σπάτα, το ΣΕΦ και τον ΜΑΡΑΘΩΝΑ τώρα.....UNDERSTAND???

Αρχίστε να ανοίγεστε προς ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ, ΝΤΟΥΝΗ, και HOBBY BOX.
Ελπίζω να μπορούν να καλύψουν και την μάζωξη που θα γίνει......Και με την "πολυκοσμία" να μην γίνει και κανένα ατύχημα και τους κυνηγάνε στο τέλος να τους βάλουν φυλακή.....!!

Εσείς οι "μαγαζάτορες" μου φαίνεται οτι θα πουλάτε "αεραθλητικές" μηχανές....
Ηρθε η ώρα και εσείς να στηρίξετε το χώρο που καταπιάνεστε με καμμιά αλάνα γιατί δεν τις βλέπω καλά τις πωλήσεις σας!!!!!

Αυτό που για όλους μας μέχρι τώρα ήταν ένα ελεύθερο χόμπυ, κατάντησε να είναι επικίνδυνη ασχολία ή ΑΕΡΑΘΛΗΜΑ!!! Τρομάρα μας μόνοι μας βγάζουμε τα μάτια μας εδώ σ' αυτό τον τόπο....

Τα είχα πεί εγώ στο παρελθόν αλλά με κοιτάζανε τότε όπως η αγελάδα κοιτάει το τραίνο.......

Τρύφωνας
Ο χρήστης Τρύφωνας δεν είναι συνδεδεμένος IP   Απάντηση με παράθεση
Νέα Μηνύματα 02-10-09   #15
Τρύφωνας
Διαχειριστής
 
Το avatar του χρήστη Τρύφωνας
 
Ημερομηνία εγγραφής: 30-03-2008
Περιοχή: Μαραθώνας
Ηλικία: 51
Μηνύματα: 1.427
Επίπεδο φήμης: 4725797 Τρύφωνας Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Τρύφωνας Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Τρύφωνας Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Τρύφωνας Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Τρύφωνας Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Τρύφωνας Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Τρύφωνας Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Τρύφωνας Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Τρύφωνας Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Τρύφωνας Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη Τρύφωνας Έχει μια φήμη ...πέρα από τη φήμη
Προεπιλογή Απάντηση: Κανονισμός πτήσεων Αερομοντέλων

Παράθεση:
Αρχικό μήνυμα από mastoras Εμφάνιση μηνυμάτων
Οχι Κώστα, κανείς δεν έχει σκοπό να "πάει αλλού την δουλειά" Το ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, είναι μόνο για τα μέλη των συλλόγων, και αναφέρει ότι ισχύει η ασφάλεια, εάν και μόνο η πτήσεις γίνονται μέσα σε εγκεκριμένους χώρους που ήδη έχουν οριστεί.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να σε καλύψει το ομαδικό συμβόλαιο, εάν γίνει ατύχημα, οπουδήποτε αλλού εκτός του χώρου του μοντελοδρομίου.

Το θέμα της "προσωπικής" ιδιωτικής ασφάλισης μπορεί να γίνει σε κάποια ασφαλιστική εταιρία, φυσικά με κάποιου άλλου είδους όρους, και με πολύ υψηλότερο κόστος, που σε πολλές περιπτώσεις ίσως να μην συμφέρει.
Για αυτό φωνάζουμε και λέμε συνέχεια.....πτήσεις μόνο σε μοντελοδρόμια που μπορούν να παρέχουν ασφάλεια.....γενικά !!!!!!
Κοινώς....."Μάντρωμα".....!!!!! Απορρώ πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο αερομοντελισμό τελικά........
Και...Να σε ρωτήσω κάτι ρε φίλε Δημήτρη - αν μπορείς να μου απαντήσεις μιας και είσαι νέος στο χώρο-.... Τόσα χρόνια που πετάμε όλοι εμείς οι "πάλιουρες" αερομοντελιστές τα αεροπλανάκια μας σε αλάνες πόσα επεισόδια έγιναν;; Πόσα πολύνεκρα θρηνήσαμε;;;;

Χρειάζεται δηλαδή νομικό πλαίσιο "απαγορεύσεων" για το αερομοντελάκι απο την στιγμή που δεν έχει "απασχολήσει";;;;;;;
Γιατί δηλαδή να "φιμώνουμε" τους νέους μοντελιστές με "όρους λειτουργίας" , "κανονισμούς" και κολοκύθια τούμπανα σε μια εποχή που η οικονομική κρίση τσακίζει την αγορά και τους εμπόρους ειδών αερομοντελισμού;;;; Τους ρωτήσατε αυτούς πριν προβείτε σε ενέργειες "φίμωσης" του χόμπι υπό την σκέπη των "κανονισμών", "υποχρεώσεων" και "απαγορεύσεων";;;;;
Με αυτή την αντιμετώπιση ΣΑΦΩΣ και ΔΕΝ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΤΟ ΧΟΜΠΙ του αερομοντελισμού. Η ατομική ελευθερία στις μέρες μας είναι σε έναν ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΩΓΜΟ μιας και όλα -ορισμένοι- θέλουν να τα τυλίγουν σε μια κόλα χαρτί γεμμάτη απαγορεύσεις με χρήση κανονισμών-υποχρεώσεων και διαδικασιών.

Θα έρθει η μέρα, που με τέτοια μυαλά, και για "κατούρημα" να πάμε θα πρέπει να συμπληρώνουμε αίτηση του νόμου 105.

Αυτά είναι τα χάλια μας!!!!!!!

Τρύφωνας
Ο χρήστης Τρύφωνας δεν είναι συνδεδεμένος IP   Απάντηση με παράθεση
Απάντηση στο θέμα

Λέξεις-Κλειδιά
κανονισμοί , κανονισμός , κανονισμός πτήσεων αερομοντέλων , νομοθεσία , νόμοι , φεκ


Συνδεδεμένοι χρήστες που διαβάζουν το θέμα αυτή τη στιγμή: 1 (0 μέλη και 1 επισκέπτες)
 
Εργαλεία Θεμάτων
Τρόποι εμφάνισης Αξιολογήστε αυτό το θέμα
Αξιολογήστε αυτό το θέμα:

Δικαιώματα - Επιλογές
Δε μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
Δε μπορείτε να απαντήσετε σε θέματα
Δε μπορείτε να δημοσιεύσετε συνημμένα
Δε μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματά σας

Ο κώδικας BB είναι σε λειτουργία
Τα Smilies είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας [IMG] είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας HTML είναι Εκτός λειτουργίας

Μεταπήδηση σε:

Παρόμοια Θέματα
Θέμα Δημιουργός Κατηγορία Απαντήσεις Τελευταίο Μήνυμα
Νίκος Καρίτης, μία από τις "ψυχές" των Εικονικών Πτήσεων Γιάννης Ζαφείρης Flight Simulator - Εικονικές Πτήσεις & Αεροπορικές Εταιρείες 22 24-12-09 13:37
Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων & Ασφάλειας Πτήσεων mastoras Ελαφρά αεροσκάφη - Ελικόπτερα - Υπερελαφρά - Ανεμόπτερα 2 30-09-09 21:06
5ο Πανηγύρι Ηλεκτρικών Αερομοντέλων Λυκουργος Γενικές εκδηλώσεις 2 24-03-09 11:23
Εντυπωσιακές φωτογραφίες αερομοντέλων vhal Αεροπλάνο ...και φωτογραφία! 1 13-02-09 13:30
Απώλεια 7 αερομοντέλων Kit gnko Ελεύθερη συζήτηση - Διαγωνισμοί 0 11-02-09 02:16


Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 21:34.

Design By: MinerSkinz.com
Υποστηρίζεται από : vBulletin Version: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Τεχνική Υποστήριξη: Αντώνης Δαμοράκης - Ελληνική Mετάφραση: Γιάννης Ζαφείρης
Απαγορεύεται η αντιγραφή/αναδημοσίευση υλικού με κάθε τρόπο, πέρα από τα όρια του www.petame.gr χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη